hirmondo logo 1                      

Ha Ön, kedves olvasó ugyancsak fontosnak tartja, hogy hetenként egyszer kisgyereke hasonló korú lurkók társaságában gyakorolja magyar anyanyelvét, és szívesen találkozna fiatal szülőkkel, úgy javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba a szervezőkkel (Zürichben: Zürichi Magyar Óvoda vagy Heted7ország Óvoda, Bázelben a Bázeli Magyar Óvoda, Luzernben  a Zene-Zum, St. Gallenben pedig a Bóbita szervezőivel). További információk, elérhetőség az egyes menüpontok alatt található. Más városokban (pl. Kreuzlingen) is alakulóban vannak rendszeres, hasonló foglalkozások.Kérjük, értesítse rokonait és ismerõseit is errõl a lehetõségrõl!

 
Svájci magyar óvodák és iskolák: